Охорона дитинства


Охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону дитинства"

Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;
Дитинство - період розвитку людини до досягнення повноліття;
Забезпечення найкращих інтересів дитини - дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити;
Жорстоке поводження з дитиною - будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно дитини, зокрема вербування, переміщення, переховування, передача або одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини;
Охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.Перелік основних нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства:

1. Конституція України

2. Конвенція ООН про права дитини

3. Сімейний  Кодекс України

4. Закон України Про освіту

5. Закон України “Про дошкільну освіту"

6. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

7. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»


Міжнародні і державні документи щодо захисту прав дитини

  1. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.);
  2. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми; дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р,);
  3. Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.);
  4. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;
  5. Рекомендація СМ/Rес (2009) 10 про викоренення всіх форм насильства щодо дітей;
  6. Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства»

СПІЛКУВАННЯ З ДИТИНОЮ в малюнках


Пам’ятка для батьків з правового виховання


Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність. 

Коли порушуються права дитини?
• Коли немає безпеки для її життя та здоров”я.
• Коли її потреби ігноруються.
• Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
• Коли порушується недоторканість дитини.
• Коли дитину ізолюють.
• Коли дитину залякують.
• Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім”ї рішення.
• Коли вона не може вільно висловлювати свої думки та почуття.
• Коли її особисті речі не є недоторканими.
• Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
• Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.Що батьки можуть зробити для своєї дитини?
• Пам'ятати що дитина – це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати.
• Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона має телефони близьких родичів, сусідів.
• Навчити її казати „Ні”, навчити захищатися, вміти поводити себе безпечно.
• Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей.
• Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.
• Пам”ятати про її вік та про те, що вона має особисті особливості.
• Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
• Залучати дитину для створення сімейних правил.

 Немає коментарів:

Дописати коментар